ROTAVDRAG

Rotavdrag

Rotavdrag elektriker

ROT är en förkortning som står för Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad. Det innebär att du som privatperson får 30 % avdrag på arbetskostnaden, max 50 000 kr per år, per person.

Elarbeten av olika slag innefattas av ROT. Det gäller om vi drar el i en nyproduktion eller byter ut ledningar och andra reparationer i befintliga och gamla hus.

Du behöver inte göra något. Vi tar hand om all kommunikation med Skatteverket.

Har du rätt till rotavdrag?

 

Några villkor för rotavdrag

Du måste vara minst 18 år gammal och betala skatt i Sverige.

Betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rotarbete. Du kan inte få en skattereduktion som är större än beloppet du betalar i slutgiltig totalskatt.

Arbetet ska utföras i ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet som du äger och bor i.

Bo i bostaden och äga den för att få rotavdrag. Den du anlitar får inte vara närstående till dig.

Är ni delägare till bostaden kan ni få 50 000 SEK var.

Äger du ett småhus behöver det vara äldre än 5 år

En förutsättning är att ni äger och bor i bostaden. Det är arbetskostnaden som är rot-berättigad och inte material och resekostnader.

För mer information, ring eller mejla oss eller vänligen besök Skatteverkets hemsida.